Historie webu

11.06.2015 - počítadlo přístupů se přehouplo přes 200 000.

30.10.2014 - po delším čase řešíme problém: Někteří z uživatelů Cyklodat mají ve svém nastavení zapnutou funkci připomínač. Díky zablokování jedné z funkcí automatického rozesílání e-mailů se tyto automatické zprávy po celý rok řadily do fronty na našem serveru bez doručení a včera odpoledne došlo k jejich hromadnému rozeslání. Někteří uživatelé nezaznamenali nic, někteří pouze několik e-mailů, u jiných se jedná o větší množství zpráv. Jejich postupné doručování už nemůžeme ovlivnit, jde o rychlost a nastavení serverů, u kterých máte své e-mailové schránky. Automatické připomínky budou do budoucna zasílány v těch intervalech, které jste si ve svém nastavení zvolili a k jejich hromadění by už nemělo dojít. Dnes ještě můžete doručování odeslaných zpráv zaznamenat, pokud máte připomínač nastaven na krátký časový úsek a ve frontě jste tak měli velké množství e-mailů.

30.10.2014 -proběhla oprava chyby, která znemožňovala přihlášení v prohlížeči Google Chrome; bylo upraveno zobrazení formulářů pro zadání nové akce do Kalendáře závodů a pro zadání údajů do tabulky v sekci Servis bicyklu; bylo opraveno chybné zobrazení položek v Nastavení, které bránilo v zapínání/vypínání jednotlivých tréninkových ukazatelů

13.05.2014 - uživatelská soutěž webu Cyklodata.cz byla propojena s akcemi na stránkách www.cykloseminare.cz

24.3.2014 - po nesčetných problémech, výpadcích a komplikacích byl nový vzhled zaveden jako standardní součást webu. Po těchto zkušenostech je zřejmé, že to byla první a zároveň poslední změna vzhledu, která proběhla přímo na doméně.

24.10.2013 - v testovací verzi byl spuštěn zcela nový vzhled webu Cyklodata.cz.

27.03.2013 - byla opravena chyba v počítadle tréninkových dnů. Do statistik se započítá ten, kde je vyplněný některý z následujících údajů: Čas zátěže, čas regenerace, počet tréninkových jednotek, najeté kilometry (silnice/terén/závod), kadence, rychlost, převýšení. Současně s tím musí být nezadaná či nenulová náročnost v příslušném dni.

11.03.2013 - dodáno počítadlo, které ukazuje počet závodů zadaných do kalendáře na webu Cyklodata.cz

16.02.2013 - zaveden připomínač; po zvoleném počtu dnů připomínač zašle na váš e-mail upozornění o nečinnosti; zapnout/vypnout tuto funkci a zvolit si počet dnů nečinnosti můžete v nastavení (menu - nastavení - upravit nastavení - připomínač).

02.12.2012 - web Cyklodata.cz změnil hlavního programátora. Je to již třetí změna v jeho historii.

02.12.2012 - drobnou úpravu doznala tabulka s kalendářem závodů, kterou je nyní možné filtrovat pomocí zaškrtávacích polí.

02.07.2012 - provoz webu cyklodata.cz je možné finančně podpořit; zobrazení počtu nasbíraných cyklounů v tréninkovém deníku je možné zapínat/vypínat; celkový počet nasbíraných cyklounů naleznete i v osobním profilu; příspěvky z diskuze a soukromé diskuze si můžete nechat zasílat na svůj e-mail.

02.07.2012 - v tréninkovém deníku byly u parametru "teplota" přidány do rozbalovací nabídky další teplotní intervaly; opětovná editace již vyplněného řádku v tréninkovém deníku nemá vliv na počet cyklounů, který je u příslušného dne uveden; rubrika "infoservis" na úvodní straně webu se rozrostla o příspěvky přejímané z webu www.peloton.cz.

12.11.2011 - počítadlo přístupů se tento den přehouplo přes 100 000.

12.11.2011 - od tohoto termínu mohou uživatelé sbírat tzv. "cyklouny"; jedná se o virtuální měnu webu cyklodata.cz

04.04.2011 - v kategoriích "bicykl" a "rozměry bicyklu" je nyní možné evidovat i vlastní položky, v nastavení je možné definovat až tři vlastní parametry pro každou z uvedených položek

01.07.2010 - zavedena rubrika "inzerce" s položkami "prodej", "koupě" a "různé"

30.06.2010 - výběr pomocí zaškrtávacích polí rozšířen i na "výdaje"

22.06.2010 - u tabulek "testy a vyšetření", "výsledky závodů", "tréninkový deník", "servis bicyklu" byl nově zaveden výběr pomocí zaškrtávacích polí

21.06.2010 -obnovena rubrika "infoservis", provázání rubriky s články serveru mtbs.cz

30.04.2010 -zavedeno barevné odlišení náročnosti v závislosti na stupni náročnosti, do tréninkového deníku přidána položka "neveřejná poznámka"

14.01.2010 - zavedena možnost zadat neomezený počet záznamů do jednoho tréninkového dne v tréninkovém deníku (tj. neomezený počet řádků se stejným datem)

07.12.2009 - zavedena možnost vypnutí zobrazení uživatele v žebříčcích, k záznamům v tréninkovém deníku je možno přikládat soubory, zaveden ukázkový účet - login: sportovec, heslo: sportovec

16.10.2009 - servis bicyklu - nově byla zavedena možnost zadat do jednoho dne libovolný počet servisních úkonů, odkaz "bicykl" se přesunul z menu "evidence" do menu "evidence - nastavení"

03.09.2009 - byly zavedeny následující sekce: bicykl, servis bicyklu, výdaje

16.06.2009 - odkazy v seznamu spolupracujících webů mohou nově editovat samotní uživatelé (změna loga, změna kritérií pro filtr, změna popisu stránek)

20.04.2009 - zaveden žebříček pro převýšení (nastoupané metry), rozsah žebříčků rozšířen na 50 uživatelů

08.04.2009 - byla zřízena nová služba "SMS upozornění"

02.04.2009 - rozsah žebříčků rozšířen na 40 uživatelů

16.03.2009 - zavedeno a otestováno zasílání informačních e-mailů

05.03.2009 - možnost duplikovat záznamy v tréninkovém deníku

16.02.2009 - osobní profil byl rozšířen o fotogalerii, zaveden ukázkový účet: login - sportovec, heslo - sportovec, zaveden archiv anket

15.02.2009 - rozbalovací nabídky s tréninkovými prvky rozšířeny o termíny "tenze" a "technika"

12.02.2009 - do osobního profilu byla přidána položka "pohlaví", zavedeny žebříčky rozdělené podle pohlaví, žebříčky se při prvním zobrazení sestavují pro aktuální kalendářní rok

11.02.2009 - upraveno nstavení tréninkového deníku, vlastní tréninkové ukazatele je možné blíže specifikovat (text, číslo, číslo se součtem) a pracovat se součty zadaných hodnot, do grafů byl přidán graf znázorňující průměrnou hmotnost v příslušném kalendářním měsíci, publikována loga serveru www.cyklodata.cz v nových barevných provedeních, do tréninkového deníku bylo zavedeno označení dne v týdnu příslušnou zkratkou

09.02.2009 - pod počítadlem přístupů byl nově zprovozněn seznam on-line uživatelů, bylo opraveno chybné přesměrování odkazu "výsledky závodů", zaveden filtr spolupracujících webů

15.01.2009 - na úvodní straně byl spuštěn infoservis s aktuální články serveru www.mtb24.cz

05.01.2009 - opravena chyba v nesprávném zobrazení hodnoty TF max v testech a vyšetřeních

11.11.2008 - do sloupce "menu" se vrátila počítadla (registrovaní, on-line, celkem), přílohy u tréninkových tras jsou omezeny velikostí 2 MB a při editaci je možné tyto přílohy mazat

11.11.2008 - pomocí ikony modré šipky v horní části stránek (vpravo od nápisu "o systému") můžete zcela skrýt a následně opět zobrazit menu

12.11.2008
- evidence výsledků testů a vyšetření" byla rozšířena o další dvě položky - laboratoř (LAB) a poznámka (POZN)
- k jednotlivým tréninkovým trasám je možné od dnešního dne nahrát libovolnou přílohu
- pomocí nové nabídky "upravit menu" (evidence - nastavení - upravit menu) můžete vypnout zobrazení libovolných položek v menu stránek a nastavit si, která stránka se vám má zobrazit jako první po přihlášení
- bylo umožněno používání desetinné tečky a desetinné čárky bez rozdílu
- nově byla zavedena evidence "dílčích časů zátěže" pro jednotlivé tréninkové aktivity (viz. problematika vícefázových tréninků), celkový čas zátěže je možné zadávat ručně, nebo nechat provést automatický výpočet

11.11.2008 - v menu přibyla nová položka, nová funkce, s názvem "mapa", pomocí které můžete zobrazit uživatele a jejich profily, závody a tréninkové trasy patřící do určitého kraje

05.11.2008 - rozšíření osobního profilu o další nepovinné položky (poznámka, odkaz na osobní web, fotografie uživatele), na hlavní stránce byla nově zprovozněna anketa, hlasovat v anketě mohou pouze přihlášení uživatelé

04.11.2008 - provedeny drobné opravy - doplněn chybějící "Pardubický kraj" v rozbalovacích nabídkách (osobní profil, kalendář závodů, tréninkové trasy), zavedena možnost zveřejnit logo spolupracujících webů na úvodní straně

16.10.2008 - do tabulky tréninkových tras byl přidán údaj informující o počtu záznamů přiřazených k příslušné trase, do tréninkového deníku byly doplněny nové položky - maximální rychlost (v-max), převýšení (přev), kilokalorie (kcal), maximální kadence (CAD max), délka spánku (NOC)

25.09.2008 - v menu přibyla položka TRÉNINKOVÉ TRASY pro evidování zajímavých a často ježděných tras s možností zadávání výkonů a konfrontace s ostatními

06.08.2008 - v menu přibyla položka VEŘEJNÝ DENÍK. Najdete zde tréninkové deníky uživatelů, kteří ve svém "nastavení" v části veřejný deník zvolili položku "zveřejnit". Přopjte se k uživatelům, kteří své deníky zveřejňují a dejte ostatním možnost, aby trochu blíže poznali váš trénink

24.07.2008 - V menu přibyla položka rozměry bicyklu

27.06.2008 - rozšířena databáze uživatelských tipů, provedeny drobné grafické úpravy v tabulkách, upřesněno zálohování všech dat - data jsou zálohována 1 x týdně

02.06.2008 - zavedeny příkazy "originál" a "světlý", pomocí kterých je možné měnit barevné schéma stránek

28.05.2008 - nově byly zavedeny další funkce, tabulky "tréninkový deník", "výsledky závodů" a "testy a vyšetření" je možné exportovat do excelu, "terén" je v příslušných tabulkách zobrazován zkratkou, drobných změn doznaly kalendáře, po přihlášení ke stránkám se zobrazují tipy pro práci se systémem, jejich zobrazení je možné vypnout pomocí nabídky "nastavení"

27.05.2008 - přidána funkce export do excelu u testů, výsledků a u deníku

25.05.2008 - nově byla zaveden příkaz "zobrazit jako obrázek" v sekci "grafy", který vám usnadní další práci s nimi. U statistik bylo zavedeno dvojí zobrazení - tabulku můžete seřadit od nejstaršího, nebo od nejmladšího záznamu. Ta byla navíc rozšířena o součtový řádek, shrnující tréninkové ukazatele za vámi zvolené období

21.05.2008 - mezi "žebříčky" přibyl jeden další, ve kterém jsou uživatelé řazeni podle počtu odjetých závodů, proběhly lehké grafické úpravy tabulek (seznam spolupracujících webů - odkaz "spolupráce")

22.04.2008 - zavedeno upozornění na nové příspěvky v diskusi, po přihlášení se vedle vašeho uživatelského jména zobrazí počet nových příspěvků v diskusi soukromé i veřejné

14.04.2008 - byl zaveden kalendář závodů, do kterého mohou registrovaní uživatelé přidávat další akce, návštěvníci stránek mají možnost vyhledávat závody podle různých kritérií

08.04.2008 - upraven vzhled tabulek v sekci "žebříčky", u soukromé diskuse přidána identifikace uživatelů také podle jména a příjmení, zavedeno mapování e-mailů tak, aby informace zaslané ze sekce "propagace" neodešly na stejný e-mail více než jednou

06.04.2008 - byla zavedena soukromá a veřejná diskuze

31.03.2008 - do menu "Evidence" přibyla položka "poznámky", zde si můžete uchovávat libovolné údaje, např. popisy tréninkových tras

28.03.2008 - odkaz na www.cyklodata.cz přidán do vyhledávačů na Seznamu, Atlasu atd

24.03.2008 - do menu zavedena položka "historie", naleznete zde přehled nově zavedených funkcích, u tabulek zavedena možnost dvojího zobrazení - od nejstaršího údaje po poslední, nebo naopak

01.03.2008 - neveřejné testování internetových stránek a jejich funkcí

01.02.2008 - spuštění testovací verze serveru www.cyklodata.cz

© Cyklodata.cz 2014 | Kompletní evidence cyklistického tréninku.