Popis funkcí

Základní informace

Položky umožňující zadávat data a pracovat s tréninkovým deníkem jsou dostupné až ve chvíli, kdy se přihlásíte k internetovým stránkách. Tj. nejprve se musíte zaregistrovat a poté přihlásit k systému.

Tento tréninkový deník je navržen tak, aby jste v něm mohli uchovávat svá kompletní tréninková data. Prostředí tréninkového deníku si můžete přizpůsobit svým vlastním potřebám. Z předem nastavených položek můžete vyřadit ty, které jsou pro váš trénink nepodstatné a naopak, můžete přidat položky vlastní, které v deníku přednastaveny nejsou. Pro tyto úpravy je určen odkaz „nastavení“ v hlavním menu. Je dobré projít nastavení deníku dříve, než s ním začnete pracovat, není to však nezbytně nutné.

Hlavními kategoriemi tréninkového deníku jsou výsledky závodů, údaje o trenérovi, výsledky testů a vyšetření, tréninkový deník, tabulky a grafy. Každá z těchto kategorií má předem nastavené položky, ty je možné libovolně měnit a rozšiřovat. U některých položek se pro rychlejší práci s deníkem zadávají data pomocí výběru z rozbalovací nabídky. I v takových případech je vždy prostor pro zadání vlastního textu. Nabídku rozbalovacího menu si také můžete přizpůsobit svým individuálním potřebám a přidat vlastní položky. Rozbalovací nabídka je využita u následujících položek:

Tréninkový deník - obecné tréninkové údaje

 • teplota (teplotní intervaly po 5 stupních, vlastní text)
 • druh aktivity (cyklo, posilovna, plavání, běh, chůze, běžky, sjezdové lyžování, regenerace, kolektivní sporty, vlastní text)
 • náročnost (0 – volný den, 1 – velmi lehký trénink, 2 – lehký trénink, 3 – středně těžký trénink, 4 – těžký trénink, 5 – velmi těžký trénink)
 • počet tréninkových jednotek (0, 1, 2, 3, 4)

Tréninkový deník – cyklistické tréninkové údaje

 • základní aktivita (žádná, základní dlouhodobá vytrvalost - ZDV, závod - ZÁVOD, kompenzace - KOMP, nácvik techniky - TECH, jízda v terénu - Terén, tempo - TEMPO, vlastní text)
 • vložená aktivita (žádná, silová vytrvalost - SV, rychlostní vytrvalost - RV, kadence - KAD, silový spurt - SpSil, kadenční spurt - SpKad, spurt na maximum - SpMax, maximum - MAX, tempo - TEMPO, tenze - Tenze, technika - TECH, vlastní text)
 • terén (nezadáno, rovina, zvlněná rovina, kopce, spinner, válce, ergometr, vlastní text)
Popis jednotlivých tréninkových prvků je umístěn v nápovědě, která se zobrazí při najetí kurzoru myši k příslušné zkratce.

Zadávání veškerých dat a jejich následné přehledné zobrazení se provádí pomocí příslušných odkazů v hlavní nabídce (menu). Zobrazení zadaných údajů je možné provádět dvojím způsobem.

 1. Zobrazení typu „kalendář“, které sleduje trénink v jednotlivých letech, měsících, týdnech a dnech.
 2. Zobrazení „vlastní“, kdy si můžete zadat své vlastní časové údaje pro zpracování statistik.

Stejným způsobem je možné pracovat také se statistikami – tabulkami a grafy. I zde je možné sledovat různé parametry v jednotlivých rocích a v jednotlivých kalendářních měsících. Druhou možností je zadat konkrétní datum a určit období, pro které se mají vypočítat souhrnné tabulky a znázornit grafy.

Předem nastavené položky tréninkového deníku jsou následující:


nahoru

Výsledky závodů

 • Datum - DAT
 • Závod – ZÁV
 • Startujících celkem – ABS/POČ
 • Startujících v kategorii – KAT/POČ
 • Absolutní pořadí – ABS/POŘ
 • Pořadí v kategorii – KAT/POŘ
 • Čas - ČAS
 • Délka závodu - km [km]
 • Web závodu - WEB
 • Poznámka - POZ
 • *** vlastní položky ***

nahoru

Trenér

 • Jméno
 • Příjmení
 • Ulice
 • Město
 • PSČ
 • Telefon
 • E-mail
 • Web
 • ICQ
 • Skype
 • Poznámka
 • *** vlastní položky ***

nahoru

Testy a vyšetření

 • Datum - DAT
 • Výška - v
 • Hmotnost - m
 • Tuk - TUK
 • Voda - H2O
 • Svaly - SVAL
 • Aerobní práh - AP [tepy]
 • Anaerobní práh - ANP [tepy]
 • Aerobní práh - AP [W/kg]
 • Anaerobní práh - ANP [W/kg]
 • Aerobní práh - AP [W]
 • Anaerobní práh - ANP [W]
 • Maximální tepová frekvence - TF max [tepy]
 • Maximální výkon - Watt max [W]
 • Body Mass Index - BMI
 • Laboratoř - LAB
 • Poznámka - POZN
 • *** vlastní položky ***

nahoru

Tréninkový deník

Ve výchozí podobě se zobrazují údaje tréninkového deníku za poslední měsíc. Stisknutím odkazu filtrování údajů se dá toto období změnit. Stejně tak lze vyfiltrovat pouze ta data, která nás zajímají. Systém si nastavení filtru pamatuje i při přechodu na jinou stránku a po opětovném vstupu do deníku je nastavený poslední použitý filtr.

Obecné tréninkové údaje

 • Datum - DAT
 • Teplota - t
 • Hmotnost - m
 • Klidová tepová frekvence – TF klid
 • Druh aktivity - AKTIVITA
 • Dílčí čas zátěže - DČZ
 • Náročnost - NÁR
 • Celkový čas zátěže - ČZ
 • Čas regenerace - REG
 • Délka spánku - NOC
 • Počet tréninkových jednotek - TJ

Cyklistické tréninkové údaje

 • Základní aktivita - AKTIVITA
 • Vložená aktivita - VLOŽ
 • Čas zátěže - cyklo - ČZ
 • Kilometry – silnice - SIL
 • Kilometry – terén - MTB
 • Kilometry – závod - ZÁV
 • Kilometry – celkové - SUM
 • Průměrná rychlost - AVG [km/h]
 • Maximální rychlost - V-MAX [km/h]
 • Nastoupané převýšení - PŘEV [m]
 • Průměrná kadence - CAD [ot/min]
 • Maximální kadence - CAD MAX [ot/min]
 • Průměrná tepová frekvence – TF ø
 • Maximální tepová frekvence – TF max
 • Průměrný výkon - Watt ø [W]
 • Maximální výkon - Watt max [W]

Vlastní tréninkové údaje

 • *** vlastní položky ***

Ostatní tréninkové údaje

 • Použitý bicykl - BIC
 • Doplňky výživy - DOP
 • Spálené kilokalorie - KCAL
 • Poznámka - POZ
 • Soukromá poznámka - SOUKR
 • Příloha - PŘ
 • Počet cyklounů – CYK

nahoru

Rozměry bicyklu

Na serveru www.cyklodata.cz můžete přehledně uložit informace o základním nastavení svého bicyklu. (Počet těchto záznamů není omezen). Uložit tak můžete výšku sedla, vertikální rozdíl výšky sedla a řidítek, rozhodující dosah, délku představce, odsazení sedla, délku klik, náklon sedla, šířku řidítek a jakýkoli další svůj údaj do poznámky. Pokud vám není zcela jasné co který údaj znamená, popř. jak příslušný údaj získat, můžete využít nápovědu. Pomocí odkazu "nastavení" v sekci "evidence" můžete sami vybrat, které položky budete používat.


nahoru

Servis bicyklu

Na serveru www.cyklodata.cz si můžete vést přehled o údržbě a opravách svého bicyklu. Systém vám umožní vést evidenci pro různé bicykly, jejich počet není limitován. Se všemi zadanými údaji je možné dále pracovat. Pomocí filtru zobrazíte výdaje za servis v různém období, nebo servisní úkony na jednotlivých bicyklech. Vyhledat si také můžete různé servisní úkony podle výše nákladů. Pomocí odkazu "nastavení" v sekci "evidence" můžete sami vybrat, které položky budete ve svém "servisním listu" používat.


nahoru

Výdaje

Na serveru www.cyklodata.cz si můžete vést přehled o výdajích spojených s vaším cyklistickým tréninkem. S těmito údaji je přitom možné dále pracovat. Pomocí filtru zobrazíte náklady v různém období, náklady za určitý typ zboží a služeb, náklady za zboží a služby v různých cenových hladinách. Pomocí odkazu "nastavení" v sekci "evidence" můžete sami vybrat, které položky budete používat. Pokud budete využívat třídění jednotlivých položek do kategorií, můžete vycházet z názvů předem definovaných, nebo si do rozbalovací nabídky přidat kategorie vlastní. Pro tuto operaci je určen odkaz „přidat vlastní položku“ v menu „nastavení“.


nahoru

Statistiky

 • Celkový čas zátěže - ČZ
 • Počet tréninkových dnů - TD
 • Hmotnost - m
 • Počet tréninkových jednotek - TJ
 • Celkový čas regenerace - REG
 • Náročnost měsíce - NÁR
 • Celkový čas – cyklo – ČZ - CYKLO
 • Kilometry – silnice - SIL
 • Kilometry – terén - MTB
 • Kilometry – závod - ZÁV
 • Kilometry – celkové - SUM
 • Převýšení - PŘEV

nahoru

Grafy

 • Celkový čas zátěže - ČZ
 • Počet tréninkových dnů - TD
 • Hmotnost - m
 • Počet tréninkových jednotek - TJ
 • Celkový čas regenerace - REG
 • Náročnost měsíce - NÁR
 • Celkový čas – cyklo – ČZ - CYKLO
 • Kilometry – silnice - SIL
 • Kilometry – terén - MTB
 • Kilometry – závod - ZÁV
 • Kilometry – celkové - SUM
 • Převýšení - PŘEV

nahoru

Žebříčky

Data zadaná uživateli je možné porovnávat a třídit. Takové srovnání naleznete pod odkazem „žebříčky“ v hlavním menu. Uživatel si může zvolit parametr a do tabulky se mu následně vypíše žebříček dvaceti registrovaných uživatelů, kteří dosahují nejlepších výsledků. Je možné sestavovat následující žebříčky.

 • počet najetých kilometrů
 • čas – cyklo (tréninkový čas věnovaný ryze cyklistickému tréninku)
 • tréninkový čas (tréninkový čas zahrnující veškeré tréninkové aktivity)
 • počet tréninkových dnů
 • počet závodních kilometrů

Žebříčky jsou sestavovány pro aktuální kalendářní rok, uživatel si však může zadat vlastní časový úsek, za který budou žebříčky sestaveny. Je možné zobrazit žebříčky sestavené ze všech uživatelů systému, popřípadě zobrazit žebříčky rozdělené podle pohlaví.


nahoru

Diskuze

Registrovaní uživatelé se mohou aktivně zapojit do veřejné a soukromé diskuse.


nahoru

Tréninkové trasy

Uživatelé systému mohou publikovat své tréninkové trasy. U každé tréninkové trasy naleznete datum jejího vytvoření, autora trasy, určení místa startu a cíle a podrobný popis cesty, délku trasy a její převýšení, náročnost trasy a poznámku, do které je možno zadat jakékoli další důležité informace. S tréninkovými trasami je možné dále pracovat a přiřazovat k nim individuální výkony. Nahlížení do tréninkových tras je umožněno všem návštěvníkům stránek. Pro zadávání tréninkových tras a jednotlivých výkonu je třeba být přihlášen ke stránkám. (Viz. registrace).


nahoru

Mapa

Příkaz "mapa" v menu "servis" umožňuje zobrazit přehled uživatelů a jejich osobní profily z vámi vybraného kraje. Také se můžete podívat na kalendář závodů konaných v příslušném kraji. Systém vám také dokáže zobrazit tréninkové trasy, které se v příslušném kraji nachází. Uživatele, kteří ve svém osobním profilu nevyplnili položku kraj, závody bez zařazení do konkrétního kraje a tréninkové trasy, které nejsou přiřazeny do jednoho kraje naleznete jako samostatnou kategorii pod příslušnou mapou. Se všemi zobrazenými údaji je možné dále pracovat. Můžete si zobrazit základní informace o jednotlivých uživatelích systému a přejít do rozhraní soukromé diskuse, do kalendáře závodů je možné přidávat další akce a tabulku tréninkových tras můžete rozšířit o další položky.


nahoru

SMS upozornění

Je možné si nechat zasílat oznámení o důležitých událostech na portálu cyklodata.cz na mobilní telefon ve formě SMS. V současné době je možné tímto způsobem upozorňovat na novou zprávu v soukromé nebo veřejné diskuzi. Nastavení této služby provedete v menu - nastavení - sms upozornění


nahoru

Inzerce

Server www.cyklodata.cz vám dává možnost nabízet různé výrobky (inzerce - prodej) a možnost poptávat různé zboží (inzerce - koupě). Pokud vaše nabídka či poptávka nespadá do kategorií nákup/prodej, můžete využít možnosti publikovat libovolný inzerát (inzerce - různé). Zadávat inzeráty můžete po vaší registraci a přihlášení k webu. K dispozici máte formulář skládající se z položek "název", "fotografie", "popis", "cena", "poznámka", "kategorie", "příloha". Tento formulář vám jistě umožní podrobně specifikovat nabízený či poptávaný výrobek.


© Cyklodata.cz 2014 | Kompletní evidence cyklistického tréninku.